CV

Jag kan hjälpa dig med

 • Att ta fram en grafisk identitet. Både utveckling av nya logotyper och uppdatering och anpassning av befintliga.
 • Kommunikation och marknadsföring. All typ av material från tillfällig exponeringsmaterial så som flyers, annonser, inbjudningar, presentkort både för tryck och webb, där materialet ska vara lätt att använda och anpassa utefter dina kanaler.
 • Lätthanterlig webbplats med struktur och utseende efter ditt behov som du sedan kan hantera själv. WordPress eller e-handel så som Tictail.
 • Specifika och praktiska förpackningar eller emballage anpassat för logistik.
 • Särskilda mönster eller illustrationer anpassat efter dina önskemål.
 • Tekniska illustrationer eller ritningar.
 • Fotografering, så som miljöbilder, macro eller produktbilder.

 

ARBETSLIVSERFARENHET

 • Koordinatör och redaktionsassistent på Byggkatalogen, Svensk Byggtjänst [sedan februari 2015]
 • Webbansvarig för Vaxholms Biografs webbplats, Instagram och Facebook-sida samt trycksaker.
 • Grafik, webb- och interaktionsdesigner, fotograf inter alia @ J.Lange Design
 • Webbadministratör och IT- konsult på ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige). Ny grafisk profil, utformningen av deras nya WordPress-hemsida, lagt fram en plan för hur de kan använda sociala medier och utvecklat en ny visuell identitet. Dessutom har jag suttit och kodat i deras MySQL-databas i MS Access.
 • Assistent på kommunikationsavdelningen på Stockholms Kulturhus.
 • 3 månader praktik på reklambyrån PS Agency.
 • 5 veckor praktik på kommunikationsavdelningen på Stockholms Kulturhus.
 • Designassistent på marknadsavdelningen på företaget Cykelringen. Produktion av annonser och affischer till butikerna och samt cykeldekor för barn- och vuxencyklar.
 • Butiksbiträde i flera olika typer av butiker.

UTBILDNING

 • Webbredaktör, distans (första året), vid Borås Högskola, 2014-2015
 • Typsnittsdesign och typografi 7,5 hp, vid Södertörns högskola, 2012
 • IT, media och design , kandidatexamen 180 hp, vid Södertörns högskola, 2009-2012
 • Förpackningsdesign, 80 p, 2 -årig yrkesutbildning på Nackademin, 2005-2007

SPRÅK & DATAKUNSKAPER

 • Svenska (modersmål), engelska (flytande)
 • Mac-miljö (van användare) PC-miljö (van användare)
 • CS6 – Photoshop, Illustrator, Indesign (avancerad användare), Premiere Pro (van användare), Dreamweaver, Flash (grundläggande kunskaper)
 • MS – Office (avancerade användare), MS Access (van användare)
 • XML / XHTML-kod (grundläggande kunskaper),
 • SQL (grundläggande kunskaper)
 • WordPress, EPI-server (van användare)
 • SuperOffice (van användare)
 • … Bland annat

In English:

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • Graphic, Webb & interaction designer, photograph inter alia @ J.Lange Design
 • Web administrator and IT consultant at ALIS (Administration of Literary Rights in Sweden). New graphic profile, wire framing of their new WordPress website, submitted a plan for how they could use social media and developed a new visual identity. In addition, I sat and coded in their MySQL database in MS Access.
 • Assistant at the communications department at Stockholm’s Culture House
 • 3 months internship at the advertising agency PS Agency.
 • 5 weeks internship at the communications department at Stockholm’s Culture House
 • Design assistant at the marketing department of the company Cykelringen. Production of ads and posters to the stores and decor for children and adult bikes.
 • Shop assistant in several different kinds of shops

EDUCATION

 • Webbeditor, (distance course), at Borås University, 2014-2018
 • Typeface Design and Typography 7.5 credits, at Södertörn University, 2012
 • IT, Media and Design, Bachelor 180hp, at Södertörn University, 2009 – 2012
 • Package Design, 80p, 2-year advanced vocational education, at Nackademin, 2005-2007

LANGUAGE & COMPUTER SKILLS

 • Swedish (mother tongue) , English (fluent)
 • Mac environment (expert user) PC environment (expert user)
 • CS6, Photoshop, Illustrator, Indesign (advanced users), Premiere Pro (expert user), Dreamweaver, Flash (basic knowledge)
 • MS – Office (advanced user), MS Access (advanced user)
 • XML / XHTML code (basic knowledge),
 • SQL language (basic knowledge)
 • WordPress, EPI-server (expert user)
 • … inter alia

Leave a Reply